M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

06.09.2013.

PJESME O MOSEVCU

R U D I N E

Rudine borovom šumom obrasle,
Bosna rijeka i njena pritoka Bistrica,
grad Maglaj selo Moševac,
ja vas nosim i čuvam
u dnu duše svoje,
dok u tuđini sijede kose moje.

Tuđina, samoća, misli,
pa i tuga,
društvo su moje
od dana kada napusti
tebe zavičaju i sve ljepote tvoje!

Na tebe mislim često
pa zaboravim,
gdje sam i šta gledam
zavičaju moj,
nizašto te nedam!

U mislima sam tamo,
u rijeke tvoje zaronim,
na Rudine se penjem
da sam bliže i nebu i suncu,
sa visine da te gledam
zavičaju moj,
kao zdravlje ja te trebam!

Divan je to kraj,
divni su mu ljudi,
a sa divnim krajem,
divno je i
nezaboravno djetinjstvo!

MEHMED MESA DELIC

 
 

Moševac 1

Rijeka Bosna polja mu kvasi,
a pritoka Bistrica
kiše i snijegove
u Bosnu utoči.

Brda okolna
kao kaiš ga opasali,
putevi i potoci
u tijelo mu se urezali.

U jutrima ranim
bašče se u maglu zamotaju
i na izlazak sunca
iznad Orlina čekaju.

Moševac 2

Vrlo često sjetim se Moševca,
a to mi je i obaveza,
u njemu uzdahnu prvi zrak
i pusti prvi plač.
(Moj život (za)poče plakanjem.)

Vrlo često sjetim se mladosti,
školskih dana, prela i igranki,
a najčešće onda kada
nisam srećom zauzet.

Sjećanja trepere
kao svijetlost zvijezde Danice,
(Ona me na svakom koraku pratila.)
dok sam na maglajskom korzu
uzdahe trošio, zbog kojih
i zvijezde padaše.

autor teksta MEHMED MESA DELIC

M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑