M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

11.09.2013.

Jusuf-pašina (Kuršumlija) džamija u Maglaju

Džamija Kuršumlija spada u najvrednije građevine bh. sakralne umjetnosti iz osmanskog doba. Putopisci i bh. historičari su bilježili, opisivali i istraživali ljepotu ove džamije, čija je istinska vrijednost do danas ostala u zatvorenim krugovima historičara, arhitekata ili turističkih znatiželjnika. Smještena je na dobro procijenjenom prostoru, tako da pojavom dokučuje i doziva Stari grad, te krajnji dio novog dijela. Izgrađena od kamenih blokova, precizno isklesanih, koji su, po tragovima, vađeni na području Bočinje (općina Maglaj).

Vodilo se računa o svemu pa su građevine ove vrste imale pravonamjensku upotrebu uz prateću simboliku. Po jednoj analizi, munara koja se proteže u visine označava Jednoću Stvoritelja; ispod nje je velika kupola zvana Džibril, a tri male pod njom, nad sofama, označavaju Azraila, Mikaila i Israfila. Spajajući početna slova poznatih meleka (anđela) dobijemo ar. riječ "džami" od koje potječe kod nas ustaljen pojam džamija. Sofe su natkrivene spomenutim kupolama, dok je temelj same džamije zaobljen s namjerom zaštite od zemljotresa, ulijeganja i sl. Unutrašnji kaligrafski radovi rađeni su bojom endemičnog plavog cvijeta. Mihrab je prekriven zlatnim (24K) slojem, a ukrašavaju ga krugovi koji jedan drugog presijecaju na 12 tačaka. Izdvojivši jedan krug zasebno, dobije se halka sa 12 tačaka, što, po jednom predanju, govori o 12 derviških tarikata sjedinjenih u jednu veliku halku. Na posljednjem je sloju zidnog nanosa prije rastauracije 2012. bio vidljiv kaligrafski simbol prepoznatljiv za tekijske enterijere. U gornjim unutarnjim potkupolnim dijelovima je mnoštvo rupica, a koje su zapravo umetnuti ćupovi koji služe za razglas i imaju funkciju današnjeg elektronskog ozvučenja.

"To je najuspjeliji spomenik arhitekture u Bosni. S njim se mogu usporediti jedino Ali-pašina džamija u Sarajevu i Kuršumlija u Maglaju", navodi Hamdija Kreševljaković u tekstu o Aladži džamiji u Foči.

M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑