M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

09.03.2014.

EJ , DA MI JE....

Ej, da mi je majko moja
sa Rudina, sa Krša, sa Visa,
svoj Moševac pogledati
ne vidje ga od lani.

Sa Rudina, sa Krša, sa Visa
vidjeti ga u gnijezdu
šuma, bašči i voćnjaka,
kako se u šarenom ćilimu odmara.

Onda se oko sebe okrenuti
sa Bosnom i Bistricom u oči se pogledati,
obale njihove pogledom pomilovati,
na Bistrici mlin otključati, žrvanj pokrenuti.

Neka Rudine, Krša, Vis, znaju,
a i Moševac da ću im se vratiti
baščama i voćnjacima prohodati,
na Bistricu otići, kamen s ramena baciti
.

Mehmed Meša Delić

M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑