M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

19.03.2014.

PROLJECE

Stiglo proljeće, snijeg se u meni topi, nabujaše potoci,
niz leđa Rudina zahučaše prema Bistrici i njenoj vodenici.
U koritu Bistrice kuca srce moje, a valovi ga zapljuskuju,
krv vrelu u srcu mome razhlađuju.

Stiglo proljeće zavičajem šeće,
beharaju voćke i cvijeta cvijeće.
I duša moja sa mirisom luta,
miris proljeće se širi pored svakog puta.

Nabujala Bistrica obale svoje umiva
glasno huči kao da pjeva,
suhi korov sa obala skida,
proljeću, cvijeću , travi, bešiku sprema.

U mislima sam tamo, u zavičaju s proljećem,
da preskačem potoke, do koljena duboke,
i da ih kitim mlinovima od klipa ševarike.

Mehmed Meša Delić

M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑