M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

26.03.2014.

AKO SE NE VRATIM

Ako se jednog dana vratim
opet ćemo u naše njive ići
pa opet kao prije
sa rukom u ruci
brazde preskakati.

U tepihu uzorane njive
naši će koraci
tragove ostavljati.

Do potoka skakutavog
mi ćemo otrčati,
ruke i noge oprati, lice umiti.

A ako se ne vratim
ti se nemoj rastužiti,
u njive našeg sina povedi,
a na potoku skakutavom,
obraze rumene mu razhladi,
prošlost mu pokaži.

Mezar mog odsustva
nemoj te zagrtati
možda ponovo da se vratim
sa lađom rastanka
u kojoj prema vama plovim!

Mehmed Meša Delić

M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑