M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

03.04.2014.

MOSEVACKI SILJAK

Evo sijedim na moševačkom šiljku,
oblaci mi dali krila, a ja čekam jato lastavica,
da ispred meine polete iznad Moševca.

O društvo moje staro kažite meni, gdje ste sada,
ja vas očekujem na moševačkom šiljku,
da sakupljamo travu ivu za koju narod kaže:

„Trava iva od mrtva pravi živa“.
Endemske biljke - halačije nećemo brati ni dirati
tamo gdje su neka ostanu i cvijetati
iva i to cvijeće što moševački šiljak krasi
njih biserna rosa umiva i kvasi.

Moševački šiljak i zrak oko nas na praznu kuću meni liči
Jer, vas nema moje društvo staro, a oblaci putuju putem svojim
na sve starane svijeta, sve je tu samo vas nema.

Pužu oblaci i do vrha moševačkog šiljka,
spod kojeg protiče Bistrica rijeka.

Sunce ponekad kroz oblak proviri,
da Bistrici zlatni poljubac pokloni,
a mene samog na moševačkom šiljku zagrli.

Moševački šiljak čas suncu, čas meni se okrene kao da očekuje,
da glasno podviknem i vas društvo moje staro na moševački šiljak pozovem.
Moševački šiljak, a i ja sa njim ne želimo bez vas staro društvo biti…

Napomena: Rudine je brdo poviš Moševca, a mnogi ga poznaju kao „moševački šiljak“.

Mehmed Meša Delić

M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑