M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

26.05.2014.

POPLAVE I KLIZIŠTA ( pjesma)

Sunčeva zraka stidno poigrava iznad
nabujalih potoka, rijeka i ogromnih klizišta.

Valovi potoka i rijeka i mase klizišta
huče, tutnje, sve ispred sebe ruše i nose,
 golgota je, sve što je živo tuguje, plače.

 Potoci i rijeke kroz gradove i sela, jure valovito
i kao vulkani izbacuju i gomilaju mokru lavu,
a klizišta kućama nakićena u dubine preseljavaju.

Voda, kamen, zemlja, smeće, se spojiše,
u naćvama Bosne tijesto zamjesiše, po dubinama i širinama razgrniše,
Bosnu ovozemaljski džennet, u mokru, prljavu, pustinju potopiše.

Svi su gubitnici, i ljudi, i biljke i životinje, niko nije sretan, niti radostan,
na licma ljudi sa puno bora od briga i straha suze poplave napraviše,
a drhtve ruke suze brišu da nebi u rijeke pale i poplave povećale.

Ljudi su najveći gubitnici, kada gube, onda sve izgube.

Bogu hvala,

On darova ovaj svijet dobrim i humanim ljudima,oni su jači od poplava i klizišta,
a kap pomoći njihove, od okeana simpatija je veća.

Bog, sa poplavama i klizištima nas opominje, da se za budućnos trebamo bolje pripremati,
kao što se i Nuha a.s. pripremao, kada kiše nisu padale on je lađu pravio.

A mi, od prošlosti ništa ne naučismo, a u budućnost k'o ždrijebad pred rude trčimo.

 Prirodi prkosimo, još je sakatimo, ne treba ona nas, nego obrnuto.


Mehmed Meša Delić
maglaj poplava photo 1-untitledqqq_zps40d97d26.jpg

 


 
M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑