M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

23.07.2014.

ALPE

Alpe, tarabe visoke,
zavičaj od tuđine odvojiše.
Ne mogu preko njih gledati,
a želim o zavičaju sve znati.

Kakvo je vrijeme tamo,
ima li kiše, magle,
pušu li hladni vjetrovi?
Šta raja u zavičaju radi,
navrati li u grad u dolini Bosne?

U gradu u dolini tuđine,
ništa ne primjećuju,
ništa ne osjećaju,
navikli su na hladnoću
koja miriše na samoću.

Dolazim u dolinu Bosne,
hladnoću i samoću
ne mogu izdržati,ali kako,
Alpe, tarabe visoke preskočiti?

Mehmed Meša Delić

M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑