M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

29.07.2014.

ŠARENI LEPTIRU

Lepršaju tvoja krila mehka, šareni leptiru,
kroz zrak što na cvat i behar miriše
i tako te kroz život njiše,
da okolinu očima ljubiš,
a tijelom kamen vruć miluješ.

Ta okolina, i ta milina
u mojim je snovima,
u mojim baščama,
u zrelim trešnjama,
ograđenim lipovim tarabama.

Lepršaju tvoja krila mehka, šareni leptiru
i sve što obletiš u svom životnom krugu
ne pripada više meni.
Sudbina me uze za ruku
i povede u zemlju tuđu
u kojoj isto cvijeta i behara,
ali je bez mirisa i šarenih leptira.

I ljudi me izbjegavaju
prisustvo moje ignoriraju,
zidove šutnje zidaju,
u dvorac samoće mene zatvaraju.
O šareni leptiru,
doleptiraj mi bar u snu!


Mehmed Meša Delić

M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑