M O Š E V A C

web prezentacija naselja Moševac

24.03.2015.

PROEKAT AMBULANTE U MOSEVCU

Radovi su u toku a veci dio sanacije obijekta je vec gotov
 photo 20150304_124652_zpshajumu6f.jpg

Potpisan ugovor o izvođenju građevinskih radova za potrebe Ambulante porodične medicine u Moševcu
 
 

 
U Općini Maglaj, potpisan ugovor između Općine i d.o.o. "ALU WOOD INŽINJERING" iz Maglaja kao izvođača na izvođenju građevinsko-zanatskih i demontažno-pripremnih radova na adaptaciji prostora u zgradi Društvenog doma u Moševcu za potrebe Ambulante porododične medicine u Moševcu. Sredstva za izvođenje predmetnih radova su obezbjeđena iz Budžeta Općine Maglaj. Radovi bi se trebali okončati u roku od 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao od strane nadzora. 
 
 
M   O   Š   E   V   A   C

Hvala vam na posijeti i veliki pozdrav iz MOSEVCA Povratak na vrh stranice ↑